بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - شهرستان آبادان - روبه رو دانشگاه آزاد - ایستگاه ۱۲ - بیمارستان آیت الله طالقانی
  • تلفن 06153364932

درباره بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان


بیمارستان طالقانی یا (بیمارستان آرین سابق) واقع در استان خوزستان، شهرستان آبادان بیمارستانی است آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان [با ۲۲۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۵۳ شمسی تاسیس گردید. در سال ۱۳۷۳ بعلت خرابی‌های ناشی از جنگ این بیمارستان بصورت کلی بازسازی شد.

تعداد تخت

86

بخش های بستری بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

-ENT-ICU جنرال-ارتوپدی-ارولوژی-اطفال-جراحی زنان و زایمان-داخلی -بخش نوزادان-جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -چشم-فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-ccu-عفونی -نرولوژِی-زایشگاه-آی سی یو نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-پست پارتوم-لیبر-تختهای بخش اورژانس-اورژانس پانسمان- اورژانس نوارقلب- اورژانس بخیه-اورژانس-تزریقات-وصل سرم-شیمی درمانی

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه قلب-درمانگاه غربالگری دیابت-درمانگاه مامایی-درمانگاه گچ گیری-عمومی وطب اورژانس-واکسیناسیون-تغذیه و رژیم درمانی-نوارعصب -فزیوتراپی-دیابت-فوق تخصص نوزادان -عفونی-فوق تخصص ریه-طب فزیک وتوانبخشی-فوق تخصص داخلی -فوق تخصص روماتولوژی-هولتر فشار-MMT

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه قلب-درمانگاه غربالگری دیابت-درمانگاه مامایی-درمانگاه گچ گیری-عمومی وطب اورژانس-واکسیناسیون-تغذیه و رژیم درمانی-نوارعصب -فزیوتراپی-دیابت-فوق تخصص نوزادان -عفونی-فوق تخصص ریه-طب فزیک وتوانبخشی-فوق تخصص داخلی -فوق تخصص روماتولوژی-هولتر فشار-MMT

آدرس بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان

  • خوزستان - شهرستان آبادان - روبه رو دانشگاه آزاد - ایستگاه ۱۲ - بیمارستان آیت الله طالقانی
  • 06153364932