سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان کودکان بندر عباس

بیمارستان تخصصی کودکان

درمانی,آموزشی

  • آدرس هرمزگان ، بندر عباس ، گلشهر شمالی ، خیابان داروپخش ، بیمارستان کودکان بندرعباس
  • تلفن 07633666240, 07633666242

درباره بیمارستان کودکان بندر عباس


این بیمارستان با ۱۲۰ تخت مصوب در بخش‌های اطفال یک ، اطفال دو ، اطفال سه و نوزادان و با زیربنای اولیه 2560 متر مربع ، در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ ، افتتاح شد . حال ، زیربنا این مرکز درمان و آموزشی ، 6448 متر مربع بوده و تعداد تخت مصوب آن ، ۱۳۰ عدد و تعداد تخت فعال ، ۱۲۲ است .

تعداد تخت

163

بخش های بستری بیمارستان کودکان بندر عباس

درمانگاه اطفال - پزشك عمومی - غدد اطفال - قلب اطفال - نورولوژی اطفال - كلیه اطفال - جراحی اطفال - عفونی اطفال - نوزادان - درمانگاه خون و سرطان اطفال - درمانگاه آسم و آلرژی اطفال - درمانگاه چشم اطفال - گفتار درمانی - درمانگاه پوست - درمانگاه تغذیه

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - شیمی درمانی سرپایی - دیالیز - اورژانس سرپایی - مراجعین كل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان کودکان بندر عباس

PICU - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - اطفال 1 - NICU - فوق تخصصی هماتولوژی انكولوژی اطفال - جراحی اطفال - اورژانس - اطفال3 - اطفال4 - فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی اطفال - اطفال2 ( عفونی اطفال )

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کودکان بندر عباس

PICU - فوق تخصصی - اطفال نوزادان - اطفال 1 - NICU - فوق تخصصی هماتولوژی انكولوژی اطفال - جراحی اطفال - اورژانس - اطفال3 - اطفال4 - فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی اطفال - اطفال2 ( عفونی اطفال )

آدرس بیمارستان کودکان بندر عباس

  • هرمزگان ، بندر عباس ، گلشهر شمالی ، خیابان داروپخش ، بیمارستان کودکان بندرعباس
  • 07633666240, 07633666242