بیمارستان لقمان حکیم

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس گلستان - شهرستان مراوه تپه-2 کیلومتری جاده مراوه تپه،قره گل
  • تلفن 01735459231

درباره بیمارستان لقمان حکیم


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان لقمان حکیم

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان لقمان حکیم

بخش های پاراکلینیک بیمارستان لقمان حکیم

بیمه های تحت پوشش بیمارستان لقمان حکیم

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان لقمان حکیم
  • گلستان - شهرستان مراوه تپه-2 کیلومتری جاده مراوه تپه،قره گل
  • 01735459231
مجوز ها و تاییدیه ها