بیمارستان ام لیلا بندرعباس

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگانن - بندر عباس - بلوار امام خمینی - نایبند شمالی -پشت آستان سید مظفر
  • تلفن 07633331587 , 07633333339

درباره بیمارستان ام لیلا بندرعباس


تعداد تخت

75

بخش های بستری بیمارستان ام لیلا بندرعباس

ICU - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان و زایمان - اطفال - ارتوپدی - ارولوژی - CCU - POST ICU - NICU

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - لیبر - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان ام لیلا بندرعباس

درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ام لیلا بندرعباس

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ام لیلا بندرعباس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها