بیمارستان ام لیلا بندرعباس

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگانن - بندر عباس - بلوار امام خمینی - نایبند شمالی -پشت آستان سید مظفر
  • تلفن 07633331587, 07633333339

درباره بیمارستان ام لیلا بندرعباس


تعداد تخت

75

بخش های بستری بیمارستان ام لیلا بندرعباس

ICU-جراحی عمومی-داخلی -جراحی زنان و زایمان-اطفال-ارتوپدی-ارولوژی-CCU-POST ICU-NICU

بخش های ستاره دار

تخت زایمان-تختهای بخش اورژانس-لیبر-اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان ام لیلا بندرعباس

درمانگاه اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ام لیلا بندرعباس

درمانگاه اورژانس

آدرس بیمارستان ام لیلا بندرعباس

  • هرمزگانن - بندر عباس - بلوار امام خمینی - نایبند شمالی -پشت آستان سید مظفر
  • 07633331587, 07633333339