بیمارستان رودبار

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - رودبار - خیابان آزادی
  • تلفن 03495230408

درباره بیمارستان رودبار


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان رودبار

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان رودبار

بخش های پاراکلینیک بیمارستان رودبار

بیمه های تحت پوشش بیمارستان رودبار

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان رودبار
  • کرمان - رودبار - خیابان آزادی
  • 03495230408
مجوز ها و تاییدیه ها