بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه - اسلام آباد غرب - خیابان شهید چمران - بیمارستان امام خمینی (ره)
  • تلفن 08345224111 , 08345224112

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب


بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام اباد غرب ابتدا درسال 1342بنام شیرو خورشید تحت نظارت سازمان هلال احمر با ظرفیت 25 تخت شروع بکار نمود ودرسال1358 به بیمارستان امام خمینی(ره) تغییر نام داد.ساختمان فعلی بیمارستان که در جوارساختمان قدیمی ساخته شد درسال 1367 با96 تخت مورد بهره برداری قرار گرفت.وساختمان قدیمی که درعملیات مرصاد صدمه دیده بود پس از مدتی تخریب گردید.هم اکنون این بیمارستان با 120 تخت فعال و11نوع تخصص پزشکی فعالیت مینماید.وبا زیربنای 12500 متر مربع دارای 10 بخش درمانی 4بخش پاراکلینیک و واحدهای اداری ومالی میباشد.

تعداد تخت

132

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب

اطفال - ICU جنرال - CCU - NICU - جراحی عمومی - داخلی - ارولوژی - ارتوپدی - جراحی زنان وزایمان - چشم - بخش نوزادان - ENT(گوش حلق بینی) - پست پارتوم - نورولوژی(داخلی مغزواعصاب)

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - پست پارتوم - لیبر - تختهای تحت نظر اورژانس - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اطفال - درمانگاه پوست - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه قلب - درمانگاه ENT - داخلی مغزواعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب

داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - اکو کاردیو گرافی - آزمایشگاه طبی - سی تی اسکن - آزمایشگاه پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها