بیمارستان کوثر قزوین

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی , آموزشی

  • آدرس قزوین - خیابان طالقانی جنب اداره برق
  • تلفن 02833236374 , 02833236375 , 02833236376

درباره بیمارستان کوثر قزوین


بیمارستان کوثر در سال ۱۳۴۷ با عنوان بیمارستان جنرال کوروش کبیر شروع به فعالیت و پس ازپیروزی شکوهمند اتقلاب به بیمارستان امام جعفر صادق تغییر نام یافت در سال ۱۳۷۱ به عنوان مرکز تک تخصصی زنان و زایشگاه به نام مبارک کوثر تغییر یافت ساختمان اصلی بیمارستان قدمتی ۴۷ساله دارد که به صورتL مانند به مساحت تقریبی ۴۱۲۰ متر در دو طبقه احداث شده است که شامل بخشهای بستری و تعدادی از واحدهای مربوطه می باشد که به علت فرسودگی ساختمان وقدمت آن درطی سالهای گذشته تعمیرات اساسی وبنیادین در بخشها صورت گرفته که همراه بانوسازی به زیباسازی فضای موجودنیز پرداخته شده است. تاریخچه: بیمارستان کوثر در سال ۱۳۴۷ با عنوان بیمارستان جنرال کوروش کبیر شروع به فعالیت نمود و پس از پیروزی انقلاب به بیمارستان امام جعفر صادق تغییر نام یافت در سال ۱۳۷۱ به عنوان مرکز تک تخصصی زنان و زایشگاه به نام مبارک کوثر تغییر یافت ساختمان اصلی بیمارستان قدمتی ۴۷ ساله دارد که به صورت L مانند به مساحت تقریبی ۴۱۲۰ متر در دو طبقه احداث شده است که شامل بخش‌های بستری و تعدادی از واحدهای مربوطه می‌باشد که به علت فرسودگی ساختمان و قدمت آن در طی سال‌های گذشته تعمیرات اساسی و بنیادین در بخش‌ها صورت گرفته که همراه با نوسازی به زیباسازی فضای موجود نیز پرداخته شده‌است.

تعداد تخت

142

بخش های بستری بیمارستان کوثر قزوین

`پست پارتوم - بخش نوزادان - ICU جنرال - NICU - (پره ناتال) - جراحی زنان (الکتیو) -

بخش های ستاره دار

بخش زایمان - اتاق عمل - کات نوزاد - اورژانس و تحت نظر

بخش های کلینیکی بیمارستان کوثر قزوین

درمانگاه اورژانس وپذیرش - درمانگاه بیماران سرطانی(شیمی درمانی) - درمانگاه قلب - کلینیک ویژه - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه اطفال - عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کوثر قزوین

آزمایشگاه پاتولوژی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - آزمایشگاه طبی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان کوثر قزوین

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان کوثر قزوین
  • قزوین - خیابان طالقانی جنب اداره برق
  • 02833236374 - 02833236375 - 02833236376
مجوز ها و تاییدیه ها