97% کاملا راضی 772 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 75 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 266 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم مظاهریون
90% کاملا راضی 651 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر عباس سلگی
92% کاملا راضی 162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر احمدرضا رفعتی
  • دکتر احمدرضا رفعتی
91% کاملا راضی 828 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
89% کاملا راضی 842 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد رضا باهوش
87% کاملا راضی 960 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
80% کاملا راضی 398 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - شهرستان مه ولات -فیض آباد - بلوار بعثت - جاده ی روستای عبدل آباد -بیمارستان امام رضا (ع) – فیض آباد
  • تلفن 05156729030

درباره بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

جراحی زنان و زایمان - اطفال - داخلی - عفونی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

دیالیز - تالاسمی - اتاق عمل - اورژانس - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

کلینیک ویژه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

سونوگرافی - داروخانه - آزمایشگاه - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا فیض آباد مه ولات

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها