بیمارستان 557ارتش همدان

عمومی

درمانی

  • آدرس همدان - ابتدای بلوار ارتش
  • تلفن 08134229757 , 08134226119 , 034274717

درباره بیمارستان 557ارتش همدان


تعداد تخت

44

بخش های بستری بیمارستان 557ارتش همدان

ارتوپدی - ارولوژی - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - چشم - داخلی - ENT

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 557ارتش همدان

ج مغزواعصاب - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه اورژانس - گوش حلق بینی - ج کلیه ومجاری ادراری - اطفال - ارتوپدی - پوست وآمیزشی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 557ارتش همدان

آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - داروخانه - رادیولوژی - الکتروکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 557ارتش همدان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها