سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امید لالی

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان ، شهرستان لالی ، بلوار بسیج پایین تر از پمپ بنزین جنب شهرداری ، بیمارستان امید
  • تلفن 06143293001

درباره بیمارستان امید لالی


بیمارستان امید لالی ، در سال 1384 و در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع به همراه ۵۰ تخت ثابت تاسیس شد . بیمارستان امید لالی ، مرکز درمانی است که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد . در حال حاضر ، 30 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

30

بخش های بستری بیمارستان امید لالی

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه قلب - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - اعصاب و روان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تخت زایمان - تخت های تحت نظر اورژانس - لیبر - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امید لالی

داخلی - اطفال - مادران پرخطر - اورژانس بستری - LDR

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امید لالی

داخلی - اطفال - مادران پرخطر - اورژانس بستری - LDR

آدرس بیمارستان امید لالی

  • خوزستان ، شهرستان لالی ، بلوار بسیج پایین تر از پمپ بنزین جنب شهرداری ، بیمارستان امید
  • 06143293001