بیمارستان امام رضا بجنورد

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی- بیمارستان امام رضا(ع)
  • تلفن 05832228112 , 05832228113 , 05832228111

درباره بیمارستان امام رضا بجنورد


بیمارستان امام رضا(ع)که بدواً 96تخت خوابی بوده هم اکنون با ارتقاء به225تخت بزرگترین بیمارستان استان خراسان شمالی و تنها بیمارستان هیئت امنایی استان وبیمارستان قطب بیماریهای سرطان شناخته و فعالیت خودرابا بخشهای . فوق تخصصی-داخلی-اطفال-نورولوژی-عفونی-قلب وسی سی یو-آی سی یو-اورژانس-فوریتها-اعصاب وروان- درمانگاه تخصصی وهمچنین بخش شیمی درمانی و...

تعداد تخت

225

بخش های بستری بیمارستان امام رضا بجنورد

اورژانس ، اطفال ، داخلی ، مغز و اعصاب ، I.C.U. ، عفونی ، اعصاب و روان ، قلب ، C.C.U. و نوزادان

بخش های ستاره دار

اورژانس ، اطفال ، داخلی ، مغز و اعصاب ، I.C.U. ، عفونی ، اعصاب و روان ، قلب ، C.C.U. و نوزادان می باشد

بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا بجنورد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام رضا بجنورد

واحدهای پاراکلینیک بیمارستان شامل واحدهای آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه ، درمانگاه تخصصی ، بیماران خاص و شیمی درمانی می باشد . حدود 300 بیمار تحت پوشش واحد شیمی درمانی می باشند .

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام رضا بجنورد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام رضا بجنورد
  • خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی- بیمارستان امام رضا(ع)
  • 05832228112 - 05832228113 - 05832228111
مجوز ها و تاییدیه ها