بیمارستان امیر اعلم تهران

عمومی

  • آدرس تهران - خیابان انقلاب - خیابان سعدی شمالی
  • تلفن 02166706106, 02166706107, 02166706108, 02166706109, 02166727060, 02166727061, 02166727062, 02166727063, 02166727064

درباره بیمارستان امیر اعلم تهران


این بیمارستان درمنطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1319توسط دکتر امیر اعلم‌، با شش بخش گوش و حلق و بینی‌، جراحی‌، داخلی‌، دیالیز، ICUو CCU با ظرفیت 226تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر پنج ساختمان دارد که ساختمان اورژانس مجزا است‌ و 196 تخت دایر دارد و هم اکنون، با ۴۵۰ پرسنل فعالیت می‌کند . بیمارستان شامل درمانگاه و کلینیک ویژه تخصصی جراحی عمومی‌، پلاستیک و ترمیمی‌، فک و صورت‌، گوارش و تیروئید و عروق است‌. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ CCU

تعداد تخت

194

بخش های بستری بیمارستان امیر اعلم تهران

زنان وزایمان-جراحی عمومی-CCU-ICU -نوزادان-ارتوپدی-اطفال-دندانپزکی-post ccu-عفونی-جراحی مغزواعصاب-داخلی-نورولوژی-ارولوژی-ریه-ENT-انکولوژی-قلب-غدد

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-درمانگاه اورژانس-شیمی درمانی

بخش های کلینیکی بیمارستان امیر اعلم تهران

درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلی خون (انکولوژی)-درمانگاه بیهوشی -درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی غددومتابولیسم-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه ENT-داخلی اعصاب-داخلی کلیه-روماتولوژی-گوارش وکبد-عفونی-درمانگاه ریه-کلینیک درد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیر اعلم تهران

درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلی خون (انکولوژی)-درمانگاه بیهوشی -درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه گفتار درمانی-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی غددومتابولیسم-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه ENT-داخلی اعصاب-داخلی کلیه-روماتولوژی-گوارش وکبد-عفونی-درمانگاه ریه-کلینیک درد

آدرس بیمارستان امیر اعلم تهران

  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان سعدی شمالی
  • 02166706106, 02166706107, 02166706108, 02166706109, 02166727060, 02166727061, 02166727062, 02166727063, 02166727064