بیمارستان شهید طباطبائی باغملک

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - باغملک - قلعه خمیسی
  • تلفن 06143722498

درباره بیمارستان شهید طباطبائی باغملک


بیمارستان طباطبایی واقع در استان خوزستان، شهرستان باغملک بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۸۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۶ شمسی تاسیس گردید. و دارای بخش‌های اورژانس، داخلی، اتاق عمل، اطفال، جراحی عمومی، CCU، جراحی زنان و زایمان، تالاسمی، دیالیز، پست پارتوم و کلیه واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد.

تعداد تخت

98

بخش های بستری بیمارستان شهید طباطبائی باغملک

داخلی - اطفال - جراحی عمومی - CCU - جراحی زنان و زایمان - نوزادان - گوش حلق وبینی

بخش های ستاره دار

تالاسمی - دیالیز - delivery - اورژانس - اتاق عمل - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید طباطبائی باغملک

داخلی - زنان - جراحی عمومی - قلب - اطفال - پوست - بیهوشی - گوش - حلق وبینی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید طباطبائی باغملک

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید طباطبائی باغملک

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید طباطبائی باغملک
  • خوزستان - باغملک - قلعه خمیسی
  • 06143722498
مجوز ها و تاییدیه ها