بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی,آموزشی

  • آدرس مازندران - شهرستان بابل - بخش بابلکنار - شهر مرزیکلا
  • تلفن 01132637400

درباره بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل


مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا با زیربنای ۱۲۸۰متر مربع در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. این مرکز تک تخصصی زنان و زایمان دارای ۴۰ تخت ثابت و ۲۵ تخت فعال می باشد و در حال حاضر سرپرست مدیریت مرکزسرکار خانم جمیله آقاتبار رودباری می باشد.

تعداد تخت

15

بخش های بستری بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

جراحی زنان و زایمان-زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-پست پارتوم-لیبر-تخت زایمان-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه پزشک عمومی-درمانگاه دندانپزشکی-داخلی-دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه پزشک عمومی-درمانگاه دندانپزشکی-داخلی-دندانپزشکی

آدرس بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

  • مازندران - شهرستان بابل - بخش بابلکنار - شهر مرزیکلا
  • 01132637400