اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی,آموزشی

  • آدرس مازندران ، شهرستان بابل ، بخش بابلکنار ، شهر مرزیکلا ، بیمارستان هفده شهریور
  • تلفن 01132637400

درباره بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل


مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور مرزیکلا با زیربنای ۱۲۸۰متر مربع در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. این مرکز تک تخصصی زنان و زایمان دارای ۴۰ تخت ثابت و ۲۵ تخت فعال می باشد و در حال حاضر سرپرست مدیریت مرکزسرکار خانم جمیله آقاتبار رودباری می باشد.

تعداد تخت

15

بخش های بستری بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه دندان پزشكی - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه تغذیه - درمانگاه مامایی - طب اورژانس - درمانگاه غدد

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - لیبر - تخت زایمان - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

جراحی زنان و زایمان - زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

جراحی زنان و زایمان - زنان و زایمان

پزشکان همکار در بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

آدرس بیمارستان هفده شهریور مرزیکلا - بابل

  • مازندران ، شهرستان بابل ، بخش بابلکنار ، شهر مرزیکلا ، بیمارستان هفده شهریور
  • 01132637400