اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهدا بندر لنگه

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس هرمزگان - بندر لنگه - بلوار معلم - خیابان شهداء - بیمارستان شهداء بندرلنگه
  • تلفن 07644226080, 07644226081, 07644226082, 07644226067, 07644226066, 07644226068

درباره بیمارستان شهدا بندر لنگه


«بیمارستان دکتر بهشتی» در سال ۱۳۵۳ خورشیدی باظرفیت ۱۳۰ تخت ثابت تأسیس شده‌است، در حال حاضر ۸۰ تخت دائر دارد .

تعداد تخت

119

بخش های بستری بیمارستان شهدا بندر لنگه

ارولوژی-اطفال -جراحی عمومی-چشم-داخلی -CCU-ICU-زنان-ارتوپدی-اعصاب و روان-مغز واعصاب-اورژانس-ENT-عفونی-جراحی زنان وزایمان-نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تالاسمی-لیبر-تخت زایمان-دیالیز-اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهدا بندر لنگه

درمانگاه پوست-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان -درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی--درمانگاه مغز واعصاب-عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهدا بندر لنگه

درمانگاه پوست-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان -درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه قلب- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی--درمانگاه مغز واعصاب-عفونی

آدرس بیمارستان شهدا بندر لنگه

  • هرمزگان - بندر لنگه - بلوار معلم - خیابان شهداء - بیمارستان شهداء بندرلنگه
  • 07644226080, 07644226081, 07644226082, 07644226067, 07644226066, 07644226068