بیمارستان فاطمیه خوانسار

عمومی

درمانی

  • آدرس اصفهان - خوانسار - خیابان ۱۳ محرم - بیمارستان فاطمیه (س)
  • تلفن 03157779000

درباره بیمارستان فاطمیه خوانسار


بیمارستان فاطمیه(س)درسال ۱۳۵۲بازیربنای ۲۵۰۰ مترمربع بانام بیمارستان امدادی فاطمیه تاسیس شدودر سال ۱۳۷۵ نیز۴۸۰۰مترمربع به زیر بنای آن اضافه شدکه جمع زیربنای فعلی بیمارستان حدود۷۴۶۳مترمربع می باشد.

تعداد تخت

55

بخش های بستری بیمارستان فاطمیه خوانسار

CCU - اطفال - زنان و زایمان - جراحی زنان - چشم - داخلی - نوزادان - پست پارتوم - جراحی مردان - postccu - ICUجنرال

بخش های ستاره دار

دیالیز - لیبر - اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - post partum

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمیه خوانسار

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - فیزیوتراپی - درمانگاه پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمیه خوانسار

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - تست ورزش - تست ریه - بیو متری (اکوی چشم ) - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمیه خوانسار

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان فاطمیه خوانسار
  • اصفهان - خوانسار - خیابان ۱۳ محرم - بیمارستان فاطمیه (س)
  • 03157779000
مجوز ها و تاییدیه ها