بیمارستان حضرت زینب بابلسر

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

درمانی

  • آدرس مازندران - بابلسر - خیابان شهید چمران - سادات محله
  • تلفن 01135363250

درباره بیمارستان حضرت زینب بابلسر


بیمارستان حضرت زینب بابلسر که در سادات محله، کوچه شهید چمران شهرستان بابلسر واقع شده است بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد. بیمارستانی دانشگاهی ـ درمانی که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 20 تأسیس و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد.

تعداد تخت

18

بخش های بستری بیمارستان حضرت زینب بابلسر

جراحی زنان و زایمان - بخش نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - پست پارتوم - لیبر - اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت زینب بابلسر

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - داخلی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت زینب بابلسر

آزمایشگاه طبی - داروخانه - سونوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - ماموگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حضرت زینب بابلسر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان حضرت زینب بابلسر
  • مازندران - بابلسر - خیابان شهید چمران - سادات محله
  • 01135363250
مجوز ها و تاییدیه ها