بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - شهرستان بشاگرد
  • تلفن

درباره بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد


بیمارستان ۳۲ تختخوابی بقیه الله الاعظم شهرستان بشاگرد حدود دو سال پیش به بهره برداری رسید.

تعداد تخت

4

بخش های بستری بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

داخلی - اورژانس

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد
  • هرمزگان - شهرستان بشاگرد
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها