اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان ، شهرستان بشاگرد
  • تلفن 07642531006, 07665630002

درباره بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد


بیمارستان ۳۲ تخت خوابی بقیه الله الاعظم شهرستان بشاگرد ، حدود دو سال پیش به بهره برداری رسید .

تعداد تخت

10

بخش های بستری بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اطفال - درمانگاه عمومی - عفونی

بخش های ستاره دار

اورژانس سرپایی - دیالیز - اتاق عمل - مراجعین كل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

زنان و زایمان - اطفال - داخلی - جراحی عمومی - LDR - اورژانس بستری - داخلی عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

زنان و زایمان - اطفال - داخلی - جراحی عمومی - LDR - اورژانس بستری - داخلی عفونی

آدرس بیمارستان بقیه الله الاعظم بشاگرد

  • هرمزگان ، شهرستان بشاگرد
  • 07642531006, 07665630002