بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس -شهرستان مهر- بلوار امام خمینی- بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهر
  • تلفن 07152822514

درباره بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر


بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهر دارای دو اتاق عمل فعال و بخش های بستری و اورژانس است.

تعداد تخت

27

بخش های بستری بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

داخلی - اطفال - جراحی عمومی - زنان زایمان - جراحی کلیه و مجاری ادراری - جراحی گوش حلق بینی

بخش های ستاره دار

پست پارتوم - تختهای تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - لیبر - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

طب سوزنی - درمانگاه چشم - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - ارتوپدی - بخش گوش حلق بینی - بخش اطفال - کلیه و مجاری ادراری - درمانگاه جراحی عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر
  • فارس -شهرستان مهر- بلوار امام خمینی- بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهر
  • 07152822514
مجوز ها و تاییدیه ها