دکتر تقی قدیری
80% کاملا راضی 396 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرهاد نجات
94% کاملا راضی 434 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
74% کاملا راضی 580 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
92% کاملا راضی 653 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پرویندخت حیدری
62% کاملا راضی 287 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 262 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
66% کاملا راضی 221 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشته مسرور
93% کاملا راضی 1378 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
74% کاملا راضی 384 سوال پرسیده شده نظرات کاربران

بیمارستان 555 ارتش تربت جام

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • تلفن 05152525812 , 05152525814

درباره بیمارستان 555 ارتش تربت جام


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان 555 ارتش تربت جام

داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 555 ارتش تربت جام

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 555 ارتش تربت جام

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها