اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان 555 ارتش تربت جام

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • تلفن 05152525812, 05152525814

درباره بیمارستان 555 ارتش تربت جام


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان 555 ارتش تربت جام

داخلی -جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس-اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زایمان

آدرس بیمارستان 555 ارتش تربت جام

  • خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • 05152525812, 05152525814