بیمارستان 555 ارتش تربت جام

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • تلفن 05152525812 , 05152525814

درباره بیمارستان 555 ارتش تربت جام


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان 555 ارتش تربت جام

داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان 555 ارتش تربت جام

درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 555 ارتش تربت جام

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 555 ارتش تربت جام

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 555 ارتش تربت جام
  • خراسان رضوی - تربت جام - بلوار امام
  • 05152525812 - 05152525814
مجوز ها و تاییدیه ها