اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فارابی مشهد

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس مشهد - بلوار وکیل اباد - نبش خیابان کوثر
  • تلفن 05138817980

درباره بیمارستان فارابی مشهد


بیمارستان تخصصی فارابی با ٢٠٢ تخت فعال ومساحت زیربنای ٢٤٠٠٠ متر مربع توسط سازمان تامین اجتماعی از مخابرات خریداری شـد وتوسط موسسه املاک ومستغلات تحت نظر مدیریت درمان خراسـان تکمیل گردیـد . تجهیز این بیمارستــان را شرکت اوزان از شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی عهده دار بوده است سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠ در این بیمارستان مستقر شده است. سیستم مدیریت یکپارچه مشتمل بر ٣ استاندارد بین المللی(مدیریت کیفیت ، استاندارد مدیریت محیط زیست و استاندارد مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی) نیز مستقر شده است

تعداد تخت

202

بخش های بستری بیمارستان فارابی مشهد

جراحی عمومی-ارتوپدی-ENT-ارولوژی-POST CCU و قلب-CCU-ICU جنرال-جراحی مغز و اعصاب -چشم-اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان فارابی مشهد

تزریقات-درمانگاه چشم- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه داخلی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه عمومی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه قلب-درمانگاه بیهوشی و درد-اطفال-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-روانشناسی-درمانگاه بینایی سنجی-اسکن A/B-سونداژ-گچگیری-پانسمان-درمانگاه اورژانس-سرم تراپی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فارابی مشهد

تزریقات-درمانگاه چشم- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه داخلی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه عمومی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه قلب-درمانگاه بیهوشی و درد-اطفال-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-روانشناسی-درمانگاه بینایی سنجی-اسکن A/B-سونداژ-گچگیری-پانسمان-درمانگاه اورژانس-سرم تراپی

آدرس بیمارستان فارابی مشهد

  • مشهد - بلوار وکیل اباد - نبش خیابان کوثر
  • 05138817980