بیمارستان بوعلی سیناخرمدره

عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان - شهرستان خرم دره - خیابان امام - جنب شرکت مینو
  • تلفن 02435528001

درباره بیمارستان بوعلی سیناخرمدره


بیمارستان بوعلی سینای خرمدره در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به منظور تامین نیازهای بهداشتی و درمانی شهرستان و ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه افتتاح شد. این مرکز درمانی در زمینی به مساحت۹۳۵۲ متر مربع بنا شد سطح اشغال ساختمان اصلی بیمارستان ۳۵۰۰ متر مربع می باشد.

تعداد تخت

86

بخش های بستری بیمارستان بوعلی سیناخرمدره

عفونی - داخلی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - ENT - داخلی اعصاب (نورولوژی) - ارتوپدی - ICU جنرال - CCU - چشم - جراحی عمومی - قلب و عروق - جراحی زنان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - پست پارتوم - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان بوعلی سیناخرمدره

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - دندانپزشکی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - داخلی مغز و اعصاب - درمانگاه ENT - درمانگاه قلب و عروق - عفونی - درمانگاه تغذیه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بوعلی سیناخرمدره

آزمایشگاه طبی - سونوگرافی - رادیولوژی - داروخانه - آندوسکوپی - آزمایشگاه پاتولوژی - الکتروآنسفالو گرافی - اسپیرومتری - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بوعلی سیناخرمدره

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها