اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان ، شهرستان خرم دره ، بلوار امام خمینی ، جنب شرکت مینو ، بیمارستان بوعلی سینا
  • تلفن 02435528001, 02435528002, 02435528003

درباره بیمارستان بوعلی سینا خرمدره


بیمارستان بوعلی سینای خرمدره ، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۱۳53 ، به منظور تامین نیاز های بهداشتی و درمانی کارکنان کارخانجات مینو در ناحیه جنوب غربی کارخانه به خواسته مدیران طراحی شد . همچنین برای ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه افتتاح شد. این مرکز درمانی در زمینی به مساحت۹۳۵۲ متر مربع بنا شد سطح اشغال ساختمان اصلی بیمارستان ۳۵۰۰ متر مربع می باشد . لازم به ذکر است که طرح اولیه تهیه و عملیات اجرایی شروع شده و به مرور زمان ، تا سال 1372 ، عملیات اجرایی ادامه داشت . حال ، بیمارستان بوعلی سینا خرمدره ، 111 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

111

بخش های بستری بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه دندان پزشكی ( غیرفعال ) - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست ( غیر فعال ) - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه ENT - درمانگاه قلب و عروق - داخلی مغز و اعصاب - درمانگاه عفونی - درمانگاه تغذیه - داخلی - كلینیك ویژه - اطفال - پوست - جراحی عمومی - زنان و زایمان - عفونی - قلب و عروق - داخلی مغز و اعصاب - فیزیوتراپی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تخت های تحت نظر اورژانس - لیبر - پست پارتوم ( غیرفعال ) - دیالیز - ریكاوری اتاق عمل

بخش های کلینیکی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

داخلی - جراحی زنان - جراحی مردان - جراحی زنان و زایمان ( غیر فعال ) - ICU جنرال - CCU - اطفال و نوزادان - LDR - اورژانس بستری - ENT - ENT

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

داخلی - جراحی زنان - جراحی مردان - جراحی زنان و زایمان ( غیر فعال ) - ICU جنرال - CCU - اطفال و نوزادان - LDR - اورژانس بستری - ENT - ENT

آدرس بیمارستان بوعلی سینا خرمدره

  • زنجان ، شهرستان خرم دره ، بلوار امام خمینی ، جنب شرکت مینو ، بیمارستان بوعلی سینا
  • 02435528001, 02435528002, 02435528003