بیمارستان شهید رهنمون یزد

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس یزد - خیابان فرخی
  • تلفن 03536260001

درباره بیمارستان شهید رهنمون یزد


بیمارستان شهید دکتر رهنمون در سال 1314 به صورت یک بهداری تاسیس شد . این بیمارستان در حال حاضر یک بیمارستان دانشگاهی آموزشی است که با وجود بخش های ارتوپدی ، قلب ، داخلی ، دیالیز ، بخش مراقبتهای ویژه ICU اعصاب ، ICU جراحی ، CCUو رادیولوژی ،CTاسکن ،MRI،آندوسکوپی ، فلوروسکوپی وهمچنین اورژانس ، کلینیک تخصصی وطب کار و باوجود پرسنل و پزشکانی توانمند ومتخصص در حال خدمت رسانی است.

تعداد تخت

152

بخش های بستری بیمارستان شهید رهنمون یزد

جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - ارولوژی - ارتوپدی - قلب - ICU اعصاب - داخلی - CCU - ICU جراحی - VIP

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - اورژانس تحت تظر - دیالیز - اتاق عمل عادی - اعمال جراحی سرپائی - بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید رهنمون یزد

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه انکولوژی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه عفونی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی فک و صورت - درمانگاه قلب - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال روانپزشکی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - سایر(درمانگاه)ژنتیک - درمانگاه تغذیه - درمانگاه اعصاب کودکان - درمانگاه عمومی - رادیوتراپی - درمانگاه نفرولوژی - گوارش - روانکاو - تزریقات مردانه - تزریقات زنانه - جراحی ترمیمی و سوختگی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه شیمی درمانی - درمانگاه ریه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید رهنمون یزد

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - سونوگرافی - سی تی اسکن - الکتروکاردیوگرافی - رادیولوژی - تست ورزش - پاتولوژی - سیستوسکوپی - ادیومتری - هولتر - طب کار - ام آر آی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید رهنمون یزد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید رهنمون یزد
  • یزد - خیابان فرخی
  • 03536260001
مجوز ها و تاییدیه ها