اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان شهید رهنمون یزد

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس یزد - خیابان فرخی
  • تلفن 03536260001

درباره بیمارستان شهید رهنمون یزد


بیمارستان شهید دکتر رهنمون در سال 1314 به صورت یک بهداری تاسیس شد . این بیمارستان در حال حاضر یک بیمارستان دانشگاهی آموزشی است که با وجود بخش های ارتوپدی ، قلب ، داخلی ، دیالیز ، بخش مراقبتهای ویژه ICU اعصاب ، ICU جراحی ، CCUو رادیولوژی ،CTاسکن ،MRI،آندوسکوپی ، فلوروسکوپی وهمچنین اورژانس ، کلینیک تخصصی وطب کار و باوجود پرسنل و پزشکانی توانمند ومتخصص در حال خدمت رسانی است.

تعداد تخت

152

بخش های بستری بیمارستان شهید رهنمون یزد

جراحی عمومی-جراحی مغز و اعصاب -ارولوژی-ارتوپدی-قلب-ICU اعصاب-داخلی-CCU-ICU جراحی-VIP

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس-اورژانس تحت تظر-دیالیز-اتاق عمل عادی-اعمال جراحی سرپائی-بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید رهنمون یزد

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه پوست-درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه قلب-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-سایر(درمانگاه)ژنتیک-درمانگاه تغذیه-درمانگاه اعصاب کودکان-درمانگاه عمومی-رادیوتراپی -درمانگاه نفرولوژی -گوارش- روانکاو- تزریقات مردانه- تزریقات زنانه-جراحی ترمیمی و سوختگی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه شیمی درمانی-درمانگاه ریه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید رهنمون یزد

درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه پوست-درمانگاه ترک اعتیاد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه قلب-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )-سایر(درمانگاه)ژنتیک-درمانگاه تغذیه-درمانگاه اعصاب کودکان-درمانگاه عمومی-رادیوتراپی -درمانگاه نفرولوژی -گوارش- روانکاو- تزریقات مردانه- تزریقات زنانه-جراحی ترمیمی و سوختگی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه شیمی درمانی-درمانگاه ریه

آدرس بیمارستان شهید رهنمون یزد

  • یزد - خیابان فرخی
  • 03536260001