بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - خیابان ابوحامد
  • تلفن 03432266595

درباره بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان


این مرکز درمانی در سال ۱۳۴۸ احداث شد و به عنوان یکی از مراکز مهم درمانی در سطح استان با دارا بودن ۱۰۰ تخت بستری در بخش های عمومی همچون زایشگاه ، جراحی و اورژانس پاسخگوی بیماران و مراچعه کنندگان در سطح شهر و نیز استانهای همجوار بوده است. هم اکنون این بیمارستان ۲۰۲ تخت فعال ، علاوه بر بخش های تخصصی فوق الذکر ، دارا واحدهای پلی کلینیک ، اطفال ، زنان و زایمان ، اتاق عمل ، رادیولوژی ، آزمایشگاه ، پاتولوژی ، آندوسکوپی ، سی سی یو ، داروخانه همراه با واحدهای اداری و تدارکاتی برای مدیریت این مجموعه است. شایان ذکر است که بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان با ضریب اشغال تخت نزدیک به ۷۵% یکی از فعال ترین واحدهای درمانی در سطح استان کرمان و نیز در سطح کشور محسوب می شود.

تعداد تخت

225

بخش های بستری بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

داخلی اعصاب (نورولوژی ) - CCU - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - فوق تخصصی - نوزادان - اورژانس - ICU جنرال - ENT - عفونی

بخش های ستاره دار

تخت زایمان - لیبر - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - اورژانس سرپایی

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه فیزیوتراپی - شنوایی سنجی - بینایی سنجی - بیهوشی - نوزادان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - الکترومیو گرافی - تست ورزش - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان
  • کرمان - خیابان ابوحامد
  • 03432266595
مجوز ها و تاییدیه ها