نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهرستان نقده - خیابان امام - بیمارستان فاطمه الزهرا(س)
  • تلفن 04435633899

درباره بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده


بیمارستان کنونی قبلاً بیمارستان امام خمینی بوده که به دنبال انتقال بیمارستان به محل جدید بلا استفاده ماند و پس از تلاش های مسئولین وقت و بازسازی های لازمه و به دنبال کمبود تخت در بیمارستان امام مسئولین بر آن شدند از بیمارستان به عنوان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان بهره برداری نمایند تا شاید مشکل کمبود تخت و بدنبال آن نارضایتی های به وجود آمده را حل نمایند . بیمارستان تخصصی زنان و زایمان و نوزادان حضرت فاطمه زهرا (س) با تکیه بر الطاف الهی و با استفاده از نیروهای کار آمد در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ توسط وزیر بهداشت و درمان وقت با ۷۶ تخت مصوب افتتاح گردید و در حال حاضر دارای بخش های اتاق عمل با دو تخت مصوب ، بخش جراحی زنان با ۲۴ تخت مصوب و زایمان با ۱۲ تخت مصوب ، بخش نوزادان با ۸ تخت مصوب ، آزمایشگاه و بخش های پشتیبانی به صورت شبانه روز ارائه خدمات سلامت می نمایند .

تعداد تخت

48

بخش های بستری بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده

نوزادان-پست پارتوم- جراحی زنان وزایمان-NICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-بخش زایمان-لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده

معاینه مامایی-درمانگاه زنان و زایمان-TCB-نوار قلب جنین

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده

معاینه مامایی-درمانگاه زنان و زایمان-TCB-نوار قلب جنین

آدرس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نقده

  • آذربایجان غربی - شهرستان نقده - خیابان امام - بیمارستان فاطمه الزهرا(س)
  • 04435633899