بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان

درمانی

  • آدرس همدان - تویسرکان - بلوار شهید بهشتی
  • تلفن 08134922859 , 08134922861 , 08634948921 , 08134948923

درباره بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان


تعداد تخت

102

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان

اطفال - پست پارتوم - جراحی عمومی - داخلی - CCU - بخش نوزادان - جراحی کلیه ومجاری ادراری - چشم - postccu - عفونی - ارتوپدی - ENT - جراحی زنان - نورولوِِژی - پوست - روانپزشکی - ایزوله تنفسی

بخش های ستاره دار

لیبر - اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - دیالیز - تالاسمی - زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان

درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه ارولوژی - سایر - درمانگاه اطفال - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه داخلی - درمانگاه ENT - درمانگاه عفونی - داخلی اعصاب نورولوژی - درمانگاه رماتولوزی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان

آندوسکوپی - اکوکادیوگرافی - تست ورزش - رادیولوژی - سونوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - آزمایشگاه طبی - کلونوسکپی - آزمایشگاه پاتولوِِِِِِِِِژی - undefined

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها