سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان ، دیواندره ، خیابان صلاح الدین ایوبی ، خیابان شهید باقری ، روبروی فرمانداری ، بیمرستان امام خمینی ( ره ) دیواندره
  • تلفن 08738724880, 08738722840, 08738722930

درباره بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره


بیمارستان امام خمینی ( ره ) دیواندره ، یک بیمارستان دولتی بوده که در سال 1372 تاسیس شد . مساحت بیمارستان ، 19500 متر مربع و زیربنای آن ، 7135 متر مربع است . همچنین تعداد تخت مصوب 91 و تعداد تخت خواب فعال ، 74 می باشد .

تعداد تخت

88

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره

درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اطفال - اعصاب وروان - درمانگاه قلب و عروق - تغذیه - گفتار درمانی - درمانگاه بیهوشی - اسپیرومتری - درمانگاه بیماران دیابتی - نوار قلب - درمانگاه متخصص مغز واعصاب

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - اورژانس سرپایی - تخت زایمان - مراجعین كل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره

CCU - اطفال - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - داخلی - نوزادان - پست پارتوم - ICU - اورژانس بستری - بارداری پرخطر - LDR

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره

CCU - اطفال - جراحی عمومی - جراحی زنان و زایمان - داخلی - نوزادان - پست پارتوم - ICU - اورژانس بستری - بارداری پرخطر - LDR

آدرس بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره

  • کردستان ، دیواندره ، خیابان صلاح الدین ایوبی ، خیابان شهید باقری ، روبروی فرمانداری ، بیمرستان امام خمینی ( ره ) دیواندره
  • 08738724880, 08738722840, 08738722930