بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - جاسک - خیابان امام خمینی
  • تلفن 07642520198

درباره بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک


تعداد تخت

50

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

زنان و زایمان - CCU - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - جراحی زنان - اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - اورژانس - زنان وزایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

سایر(درمانگاه) - اطفال - داخلی - زنان وزایمان - جراحی عمومی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها