بیمارستان فاطمیه ( س ) شبستر

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر - جاده شبستر به تسوج - بیمارستان فاطمیه شبستر
  • تلفن 04142427931 , 04142427932

درباره بیمارستان فاطمیه ( س ) شبستر


این بیمارستان در سال ۱۳۸۶ در سه طبقه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . این بیمارستان شامل واحدهای امور اداری شامل : مدیریت ـ خدمات پرستاری ـ حسابداری ـ رایانه و…. ، بخشهای داخلی و جراحی مردان و زنان ـ کودکان ، زایمان ،سی سی یو و آی سی یو ، دو اتاق عمل ، پاراکلنیک رادیولوژی و سونوگرافی ، اکو کاردیوگرافی ، داروخانه شبانه روزی ، آزمایشگاه و واحدهای مختلف دیگر می باشد.

تعداد تخت

77

بخش های بستری بیمارستان فاطمیه ( س ) شبستر

CCU - داخلی - اطفال - زنان زایمان - جراحی عمومی - نوزادان - ICU

بخش های ستاره دار

اتااق عمل - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان فاطمیه ( س ) شبستر

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه جراحی عمومی - طب فزیکی وتوانبخشی - قلب و عروق - درمانگاه مغز و اعصاب - درمانگاه گوش حلق وبینی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فاطمیه ( س ) شبستر

الکتروکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - داروخانه - الکترومیوگرافی - تست ورزش - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمیه ( س ) شبستر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها