بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس مازندران - نوشهر - خیابان ابن سینا - روبروی شبکه بهداشت ودرمان
  • تلفن 01132252071 , 01132252072 , 01132252073 , 01132252074 , 01132252075

درباره بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر


این مرکز به عنوان بیمارستان عمومی(جنرال)دارای بخشهای بستری: داخلی –جراحی عمومی –کودکان –نوزادان-زنان وزایمان-ارتوپدی- ارولوژی- جراحی چشم- گوش ،حلق و بینی- زایشگاه- تالا سمی-دیالیز-اورژانس-بخشهای ویژه :آی سی یو۶تخت –سی سی یو۶تخت می باشد.تعداد تخت مصوب ۸۹وتخت فعال ۷۹ تخت میباشد

تعداد تخت

75

بخش های بستری بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

مراقبت ویژه داخلی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - ENT - ارتوپدی - چشم - نوزادان - CCU - ارولوژی - اورژانس

بخش های ستاره دار

اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تختهای تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر - تخت زایمان - تالاسمی - اتاق عمل - اورژانس - بخش اورژانس - هموفیلی

بخش های کلینیکی بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه فوق تخصص گوارش - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه مغزواعصاب - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحی مغزواعصاب - درمانگاه دیابت (پزشک عمومی) - درمانگاه پوست - درمانگاه فوق تخصص - جراحی ترمیمی - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - روماتولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه - پاتولوژی - آندوسکوپی - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها