بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

عمومی

درمانی

  • آدرس گلستان - گرگان - میدان بسیج
  • تلفن 01732430210

درباره بیمارستان حکیم جرجانی گرگان


تعداد تخت

117

بخش های بستری بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

CCU - ارتوپدی - ارولوژی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - چشم - داخلی - داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - ICU - ENT - POST CCU و قلب - بخش نوزادان - عفونی - NICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - اتاق عمل اورژانس - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه پوست - درمانگاه اطفال - پزشک عمومی درمانگاه - درمانگاه مامایی - بیهوشی - روانشناسی - متخصص طب اورژانس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

آزمایشگاه پاتولوژی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - داروخانه - تست ورزش - کولونوسکوپی - سایر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها