بیمارستان پارس گیلان

عمومی

درمانی

  • آدرس گیلان - بلوار شهید قلی پور - بیمارستان پارس
  • تلفن 01372613312 , 01333126165 , 01333133250

درباره بیمارستان پارس گیلان


از حدود شش سال پیش که دکتر سعیده صدری به تحصیل در دانشگاه توبینگن آلمان اشتغال داشت ، ضمن مقایسه وضعیت درمانی کشور محل اقامت خود با سیستم درمانی ایران، بهبود روزافزون شرایط عمومی بیمارستانهای ایران و امید به ارتقای وضعیت درمانی این کشور را به مثابه ی یک آرمان و باور ، همواره در ذهن و ضمیر خود می پروراند و براین اعتقاد بود که خود نیز باید بتواند سرانجام ،مرکزی مشابه را در سرزمین مادری اش بنیان نهد تا اینکه بعدها ، بصورت کاملا اتفاقی در بازدید از سازه های حاج رستگار از کار آفرینان پیشکسوت و اثرگذار شهر رشت ، با خود او نیز ملاقات کرد و نظر به اشرافی که از قبل به سوابق برجسته ی مدیریتی ایشان داشت ، ایده های خود را با این چهره خدوم اقتصادی مطرح و به او پیشنهاد همکاری داد .

تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان پارس گیلان

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان پارس گیلان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان پارس گیلان

بیمه های تحت پوشش بیمارستان پارس گیلان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان پارس گیلان
  • گیلان - بلوار شهید قلی پور - بیمارستان پارس
  • 01372613312 - 01333126165 - 01333133250
مجوز ها و تاییدیه ها