اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان بنت الهدی بجنورد

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ، خیابان زایشگاه ، بیمارستان بنت الهدی
  • تلفن 05832236551, 05832236552, 05832236553, 05832236554

درباره بیمارستان بنت الهدی بجنورد


بیمارستان بنت اهدی در سال 1346 افتتاح شد . هم اکنون ، بیمارستان بنت الهدی ، دارای 162 تخت مصوب است . در ابتدا با 20 تخت خواب و تک بخشی به صورت مجتمع بیمارستانی با بیمارستان امام رضا (ع ) ادغام بود ، مساحت زمین بیمارستان 5576 متر مربع می باشد در سال 1379 آزمایشگاه بیمارستان افتتاح شد در سال 1383 بخش رادیو لوژی بیمارستان افتتاح شد .درسال 1384 بخش سونوگرافی راه اندازی شد که از سال 1384 بیمارستان بنت الهدی با چارت سازمانی مستقل از بیمارستان امام رضا(ع ) جدا شده است. در سال 1384 آزمایشگاه رسماً دارای مسئول فنی شد .NICU بیمارستان در سال 1385 افتتاح شد . در سال 1386 بانک خون بیمارستان افتتاح شد . در سال 1387 ، 2700 متر مربع از زمین بیمارستان به دانشکده تبدیل شد . در سال 1390 ، 1700 متر مربع آن برگردانده شد . در سال 1390 کلاسهای آموزش دوران بارداری و آمادگی زایمان دایر شده و بخش Nicu ( بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ) بیمارستان امام رضا (ع) نیز به این بیمارستان منتقل گردید . این بخش به صورت مستقل با 18 تخت مصوب افتتاح شد . بخش نوزادان با 34 تخت مصوب مستقل گردید و در سال 91 تخت مصوب بیمارستان از 84 به 114 تختخوابی افزایش یافت . در سال 92 مرمت و نوسازی بخش زایمان و فراهم نمودن شرایط LDR و بخش اورژانس عمومی بیمارستان افتتاح گردید . در سال 93 بهینه سازی اتاق عمل ، بخش زایمان و راه اندازی اتاق های VIP بخش جراحی و تحویل و تبدیل ساختمان دانشکده بهداشت به بخش زنان ( پست پارتوم و مادران باردار ) ، بخش VIP و آزمایشگاه که در اسفند ماه 93 افتتاح شد .

تعداد تخت

168

بخش های بستری بیمارستان بنت الهدی بجنورد

درمانگاه زنان زایمان - درمانگاه اورژانس - درمانگاه مامایی - واكسیناسیون - شنوایی سنجی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - پست پارتوم - تحت نظر اورژانس - لیبر - ریکاوری اتاق عمل جراحی

بخش های کلینیکی بیمارستان بنت الهدی بجنورد

جراحی زنان - NICU - بخش نوزادان - فوق تخصصی نوزادان - VIP - LDR - مامایی و پست پارتوم - اورژانس بستری - بارداری پر خطر

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بنت الهدی بجنورد

جراحی زنان - NICU - بخش نوزادان - فوق تخصصی نوزادان - VIP - LDR - مامایی و پست پارتوم - اورژانس بستری - بارداری پر خطر

آدرس بیمارستان بنت الهدی بجنورد

  • خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ، خیابان زایشگاه ، بیمارستان بنت الهدی
  • 05832236551, 05832236552, 05832236553, 05832236554