بیمارستان امام خمینی زابل

عمومی

درمانی

  • آدرس سیستان و بلوچستان - زابل - میدان جهاد - روبروی ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل
  • تلفن 05432232013 , 05432232014

درباره بیمارستان امام خمینی زابل


تعداد تخت

75

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی زابل

اورژانس - روانپزشکی - اطفال - داخلی - جراحی عمومی

بخش های ستاره دار

اورژانس تحت نظر - اتاق عمل - اتاق عمل اورژانس - تالاسمی - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی زابل

داخلی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغرواعصاب - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - گفتاردرمانی - کلینیک متادون - داخلی ریه - درمانگاه عفونی - دنداپزشکی - فیزیوتراپی - بیهوشی ودرد - مامایی - درمانگاه پوست - گوش وحلق وبینی - کلینیک داخلی مغرو اعصاب - کلینیک ارتوپدی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی زابل

رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - اسپیرومتری - سونوگرافی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی زابل

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام خمینی زابل
  • سیستان و بلوچستان - زابل - میدان جهاد - روبروی ستاد دانشگاه علوم پزشکی زابل
  • 05432232013 - 05432232014
مجوز ها و تاییدیه ها