اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان ، شهرستان آبادان ، سیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری ص پ 671 ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • تلفن 06153226811

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان


بیمارستان امام خمینی ( ره ) آبادان ، در سال 1306 به همراه 252 تخت ثابت ، تاسیس شد . بیمارستان امام خمینی ( ره ) آبادان ، مرکز درمانی است که تحت نظر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان است .

تعداد تخت

108

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - دیابت - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - داخلی روماتولوژی - داخلی غدد ( اندوكراینولوژی ) - داخلی كبد و گوارش - آسم و آلرژی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - داخلی كلیه ( نفرولوژی ) - داخلی هماتولوژی - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه دندان پزشكی - درمانگاه داخلی - كلیه اطفال - تغذیه - فوق جراحی زانو

بخش های ستاره دار

تخت های اورژانس بستری - اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - شیمی درمانی - اورژانس سرپایی - بلوك زایمان - اتاق عمل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان

داخلی - جراحی زنان وزایمان - اطفال - CCU - جراحی عمومی - ICU - پست پارتوم - بخش نوزادان - اورژانس - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان

داخلی - جراحی زنان وزایمان - اطفال - CCU - جراحی عمومی - ICU - پست پارتوم - بخش نوزادان - اورژانس - اورژانس بستری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان

شرکت نفت

آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت آبادان

  • خوزستان ، شهرستان آبادان ، سیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری ص پ 671 ، بیمارستان امام خمینی ( ره )
  • 06153226811