بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته کازرون

عمومی

درمانی

  • آدرس فارس - کازرون - حد واسط کنارتخته و خشت - بلوار وحدت
  • تلفن 07142444052 , 07142444053 , 07142444054

درباره بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته کازرون


تعداد تخت

26

بخش های بستری بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته کازرون

اورژانس بستری - اطفال - داخلی - جراحی عمومی - زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اوِرژانس - مامایی

بخش های کلینیکی بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته کازرون

درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اعصاب و روان - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - تغذیه - مغز و اعصاب - عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته کازرون

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - نوار قلب

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام سجاد (ع) خشت و کنار تخته کازرون

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها