بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

عمومی

درمانی

  • آدرس استان مرکزی - آشتیان - خیابان شهید بهشتی
  • تلفن 08637222120 , 08637222121 , 08637222122 , 08637222123 , 08637222124

درباره بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان


تعداد تخت

39

بخش های بستری بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

جراحی عمومی - اطفال - داخلی - جراحی زنان و زایمان - نوزادان - CCU - پست پارتوم - ICUجنرال - pccu - عفونی - چشم

بخش های ستاره دار

لیبر - دیالیز - اتاق عمل - تختهای تحت نظر اورژانس - پست پارتوم - ملحق به بخش - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه داخلی - چشم - قلب - بینایی سنجی - گوش و حلق و بینی - عفونی - اعصاب وروان - پوست

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - آندوسکوپی - سونوگرافی - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی - هولترمانیتورینگ24و48ساعته

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها