بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس تهران -انتهای بلوار کشاورز
  • تلفن 02161190

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) تهران


این بیمارستان در سال ۱۳۱۳، در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع به دست مهندسان آلمانی احداث گردید. در سال ۱۳۵۵، مجتمع بیمارستانی ولی‌عصر نیز به آن اضافه گشت.

تعداد تخت

545

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

ICU جراحی-مدیکال انکولوژی ( شیمی درمانی )-جراحی سرطان-طب تسکینی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-اورژانس قلب-بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

تغذیه-روانشناسی کودک-اطفال تالاسمی-اطفال خون وانکولوژی-بیهوشی -پوست-اطفال غدد -دندانپزشکی-زنان -عفونی-اطفال عفونی-اطفال قلب-گوارش-جراحی مغز و اعصاب-کولورکتال-توراکس-جراحی قلب-ریه-کلیه-قلب-گفتار درمانی-هموفیلی-ترمیمی-داخلی-اطفال نوزادان-دیابت -گوش وحلق وبینی-روماتولوژی-مامایی-ارتوپدی-غدد و پستان -شنوایی سنجی -جراحی عروق -روان تنی -فیزیوتراپی-اورژانس-اعصاب داخلی نورولوژی-خون-اطفال عمومی-اطفال اعصاب-هماتولوژی-اطفال گوارش-اطفال روماتولوژی-اطفال کلیه-اطفال ایمونولوژی وآلرژی-چشم پزشکی-جراحی عمومی-لاپاراسکوپی-غدد -پیوند اعضاء-ضایعات نخاعی-طب ورزشی-پزشکی قانونی-اطفال واکسیناسیون-اطفال جراحی-هپاتیت-درد-ارولوژی-واکسیناسیون-هپاتوبیلیاری-طب سنتی-کلینیک ویژه جراحی عمومی-کلینیک ویژه درمانگاه جراحی اعصاب-کلینیک ویژه جراحی ارولوژی-کلینیک ویژه داخلی-کلینیک ویژه گوارش-کلینیک ویژه دیابت-کلینیک ویژه روماتولوژی-کلینیک ویژه کلیه-کلینیک ویژه قلب-کلینیک ویژه روانپزشکی-کلینیک ویژه جراحی قلب اطفال-کلینیک ویژه ریه-کلینیک ویژه پوست-کلینیک ویژه زنان-کلینیک ویژه ارتوپدی-کلینیک ویژه عفونی-کلینیک ویژه نورولوژی-کلینیک ویژه غدد-کلینیک ویژه پزشکی ورزشی-کلینیک ویژه هپاتوبیلیاری-HIV

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

تغذیه-روانشناسی کودک-اطفال تالاسمی-اطفال خون وانکولوژی-بیهوشی -پوست-اطفال غدد -دندانپزشکی-زنان -عفونی-اطفال عفونی-اطفال قلب-گوارش-جراحی مغز و اعصاب-کولورکتال-توراکس-جراحی قلب-ریه-کلیه-قلب-گفتار درمانی-هموفیلی-ترمیمی-داخلی-اطفال نوزادان-دیابت -گوش وحلق وبینی-روماتولوژی-مامایی-ارتوپدی-غدد و پستان -شنوایی سنجی -جراحی عروق -روان تنی -فیزیوتراپی-اورژانس-اعصاب داخلی نورولوژی-خون-اطفال عمومی-اطفال اعصاب-هماتولوژی-اطفال گوارش-اطفال روماتولوژی-اطفال کلیه-اطفال ایمونولوژی وآلرژی-چشم پزشکی-جراحی عمومی-لاپاراسکوپی-غدد -پیوند اعضاء-ضایعات نخاعی-طب ورزشی-پزشکی قانونی-اطفال واکسیناسیون-اطفال جراحی-هپاتیت-درد-ارولوژی-واکسیناسیون-هپاتوبیلیاری-طب سنتی-کلینیک ویژه جراحی عمومی-کلینیک ویژه درمانگاه جراحی اعصاب-کلینیک ویژه جراحی ارولوژی-کلینیک ویژه داخلی-کلینیک ویژه گوارش-کلینیک ویژه دیابت-کلینیک ویژه روماتولوژی-کلینیک ویژه کلیه-کلینیک ویژه قلب-کلینیک ویژه روانپزشکی-کلینیک ویژه جراحی قلب اطفال-کلینیک ویژه ریه-کلینیک ویژه پوست-کلینیک ویژه زنان-کلینیک ویژه ارتوپدی-کلینیک ویژه عفونی-کلینیک ویژه نورولوژی-کلینیک ویژه غدد-کلینیک ویژه پزشکی ورزشی-کلینیک ویژه هپاتوبیلیاری-HIV

آدرس بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

  • تهران -انتهای بلوار کشاورز
  • 02161190