بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)

بیمارستان معتمدی گرمسار

عمومی

درمانی

  • آدرس سمنان - گرمسار - بلوار شهید دستغیب
  • تلفن 02334230708 , 02334225868 , 02334220073

درباره بیمارستان معتمدی گرمسار


تعداد تخت

99

بخش های بستری بیمارستان معتمدی گرمسار

زنان وزایمان - ccu - اطفال - نوزادان - جراحی عمومی - ICU - جراحی مغز و اعصاب - جراحی گوش و حلق وبینی - جراحی ارتوپدی - جراحی ارولوژی - داخلی - جراحی چشم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - اتاق عمل اورژانس - تحت نظر اورژانس - تالاسمی - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان معتمدی گرمسار

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغزو اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه نورولوژی - درمانگاه زنان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه ارولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان معتمدی گرمسار

آزمایشگاه - تست ورزش - رادیولوژی - آندوسکوپی - اسپیرومتری - پاتولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن

بیمه های تحت پوشش بیمارستان معتمدی گرمسار

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان معتمدی گرمسار
  • سمنان - گرمسار - بلوار شهید دستغیب
  • 02334230708 - 02334225868 - 02334220073
بنر پزشکان(دکترآرمین مرعشی زاده)
مجوز ها و تاییدیه ها