اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان فارابی (فکری سابق) بستک

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان ، بستک ، بلوار امام خمینی ، بلوار دکتر سعیدی ، بیمارستان فارابی
  • تلفن 07644321471, 07644321472, 07644325742, 07644325743, 07644324189

درباره بیمارستان فارابی (فکری سابق) بستک


بیمارستان فارابی بستک با 64 تخت مصوب در شهر بستک مرکز شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان واقع است . بیمارستان دولتی و زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد . بیمارستان فارابی در اردیبهشت ماه سال 1394 با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان جناب دکتر هاشمی با انتقال از بیمارستان فارابی افتتاح و بهره برداری رسید . بیمارستان فارابی یکی از بیمارستان های درمانی استان هرمزگان است که بیماران زیادی از شهرستان و بخش های مجاور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی به این مرکز ارجاع داده می شوند. این بیمارستان از بیمارستان های درمانی و بهداشتی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است .

تعداد تخت

78

بخش های بستری بیمارستان فارابی (فکری سابق) بستک

اطفال - اعصاب وروان - اورژانس - جراحی عمومی - چشم پزشكی - داخلی - زنان وزایمان - قلب - اورولوژی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - دیالیز - تخت زایمان - لیبر - اورژانس سرپایی - مراجعین كل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان فارابی (فکری سابق) بستک

CCU - ICUجنرال - داخلی - اطفال - نوزادان - زنان و پست پارتوم - جراحی عمومی - اورژانس بستری - روانپزشكی - LDR - جراحی زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان فارابی (فکری سابق) بستک

CCU - ICUجنرال - داخلی - اطفال - نوزادان - زنان و پست پارتوم - جراحی عمومی - اورژانس بستری - روانپزشكی - LDR - جراحی زنان و زایمان

آدرس بیمارستان فارابی (فکری سابق) بستک

  • هرمزگان ، بستک ، بلوار امام خمینی ، بلوار دکتر سعیدی ، بیمارستان فارابی
  • 07644321471, 07644321472, 07644325742, 07644325743, 07644324189