بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی - طبس - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
  • تلفن 05632836238

درباره بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس


بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس یک بیمارستان عمومی که در حا ل حاضر دارای ۱۰۸ تخت فعال شامل بخشهای بستری جراحی عمومی، ارتوپدی،گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم ،زنان و زایمان، اطفال، داخلی، عفونی، قلب، اعصاب و روان ،CCU ، ICU، NICUمیباشدکه درآخرین ارزشیابی بعمل آمده درگروه بیمارستانهای درجه یک قرارگرفته است.

تعداد تخت

118

بخش های بستری بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - داخلی - جراحی عمومی - ICU - NICU - ارتوپدی - عفونی - POST CCU وقلب - روانپزشکی - ENT(گوش،حلق و بینی) - جراحی کلیه و مجاری ادراری - جراحی چشم

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - بلوک زایمان - اورژانس - دیالیز - زایشگاه(مامایی)

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه پوست - درمانگاه ENT - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - عفونی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - سونوگرافی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - انبار داروئی - پاتولوژی - سی تی اسکن - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
  • خراسان جنوبی - طبس - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
  • 05632836238
مجوز ها و تاییدیه ها