سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حافظ شیراز

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

  • آدرس فارس - شیراز - ابتدای بلوار چمران
  • تلفن 07136271532, 07136271533, 07136271534, 07136271535, 07136271536

درباره بیمارستان حافظ شیراز


بیمارستان حافظ شیراز واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است دانشگاهی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۱۶۵ تخت ثابت که در سال ۱۳۴۹ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

165

بخش های بستری بیمارستان حافظ شیراز

NICUI-فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-اعصاب بزرگسال- زنان و زایمان2-NICUII-زنان وزایمان 1-اعصاب نوجوان-زایشگاه - لیبر-فتوتراپی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل زنان-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان حافظ شیراز

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-مرکز روزانه(گروه درمانی)-درمانگاه داخلی(روماتولوژی)-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه لوپوس-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه فوق تخصصی ـ ا نوزادان-درمانگاه بیهوشی-درمانگاه فوق تخصص کبد و گوارش

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حافظ شیراز

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-مرکز روزانه(گروه درمانی)-درمانگاه داخلی(روماتولوژی)-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه لوپوس-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه فوق تخصصی ـ ا نوزادان-درمانگاه بیهوشی-درمانگاه فوق تخصص کبد و گوارش

آدرس بیمارستان حافظ شیراز

  • فارس - شیراز - ابتدای بلوار چمران
  • 07136271532, 07136271533, 07136271534, 07136271535, 07136271536