بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

عمومی

درمانی , آموزشی

  • آدرس مازندران - بابل - خیابان مدرس- خیابان شهید مصطفی خمینی
  • تلفن 01132223594

درباره بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل


بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل که در خیابان مدرس، خیابان مصطفی خمینی واقع شده، بیمارستانی دانشگاهی است. که در سال 1307 با ظرفیت 200 تخت ثابت تأسیس شد و در حال حاضر 220 تخت دائر دارد.

تعداد تخت

194

بخش های بستری بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

جراحی عمومی زنان - جراحی عمومی مردان - جراحی زنان و زایمان 1 - جراحی زنان و زایمان 2 - ICU ایزوله تنفسی - روانپزشکی مردان - داخلی جنرال - روانپزشکی زنان - CCU - قلب - ICU جنرال - داخلی اعصاب نورولوژی - اورژانس - ارتوپدی مردان - ارتوپدی زنان - post ccu - عفونی - داخلی رماتولوژی - روا

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - لیبر - اتاق عمل سرپائی اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه اطفال - درمانگاه قلب - درمانگاه عفونی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بیهوشی - فوق تخصصی توراکس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

آزمایشگاه طبی - داروخانه - سونوگرافی - رادیولوژی - اکوکاردیوگرافی - کولونوسکوپی - آندوسکوپی - تست ورزش - الکترومیوگرافی - الکتروانسفالوگرافی - هولترمونیتورینگ

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
  • مازندران - بابل - خیابان مدرس- خیابان شهید مصطفی خمینی
  • 01132223594
مجوز ها و تاییدیه ها