بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان غربی - شهر چایپاره بیک جوان
  • تلفن 04436727701 , 04436727285

درباره بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره


تعداد تخت

32

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره

جراحی زنان و زایمان - جراح عمومی - داخلی - اطفال - - - پست پارتم - ccu - نوزادان

بخش های ستاره دار

پست پارتم - اتاق عمل - تخت زایمان - - - دیالیز - - تحت نظر بخش اورژانس - -

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره

داخلی - اورژانس - مامایی - زنان وزایمان - جراحی عمومی - اطفال - قلب - تغذیه و رژیم درمانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره

سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - اکو کار دیو گرافی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها