بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

عمومی

درمانی

  • آدرس کردستان - سنندج - میدان لشگر - داخل منازل سازمانی ل28 پ کردستان
  • تلفن 08733160404

درباره بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش


تعداد تخت

44

بخش های بستری بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

ICU - جراحی - داخلی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت های تحت نظر اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

درمانگاه اورژانس - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی - ارتوپدی - داخلی - چشم - مامای - روانشناسی - اطفال - قلب و عروق

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

آزمایشگاه - رادیولوژی - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 524 منطقه ای سنندج ارتش
  • کردستان - سنندج - میدان لشگر - داخل منازل سازمانی ل28 پ کردستان
  • 08733160404
مجوز ها و تاییدیه ها