اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان ، اندیمشک ، جاده کمربندی اهواز - اندیمشک ، بیمارستان امام علی ( ع )
  • تلفن 06142641871, 06142641872, 06142641873, 06142641874, 06142628776

درباره بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک


بیمارستان امام علی ( ع ) اندیمشک ، در سال 1335 به همراه 133 تخت ثابت تاسیس شد . بیمارستان امام علی ( ع ) اندیمشک ، به دانشگاه پزشکی جندی شاپور اهواز ، وابسته است . در حال حاضر ، 151 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

151

بخش های بستری بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

درمانگاه عمومی - درمانگاه اورولوژی - درمانگاه عفونی - درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه چشم - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست - درمانگاه روان پزشكی - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه طب فیزیكی و توان بخشی - درمانگاه رادیولوژی و سونوگرافی - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی )

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تالاسمی - تخت زایمان - تخت های بخش اورژانس - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت های تحت نظر اورژانس - دیالیز - لیبر - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - ارتوپدی - داخلی - ICU جنرال - داخلی2 - ارولوژی - ENT - چشم - جراحی عمومی - نوزادان - داخلی اعصاب1 - عفونی1 - داخلی اعصاب 2 - عفونی2 - پست پارتوم - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

CCU - اطفال - جراحی زنان و زایمان - ارتوپدی - داخلی - ICU جنرال - داخلی2 - ارولوژی - ENT - چشم - جراحی عمومی - نوزادان - داخلی اعصاب1 - عفونی1 - داخلی اعصاب 2 - عفونی2 - پست پارتوم - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک

  • خوزستان ، اندیمشک ، جاده کمربندی اهواز - اندیمشک ، بیمارستان امام علی ( ع )
  • 06142641871, 06142641872, 06142641873, 06142641874, 06142628776