بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک

عمومی

درمانی

  • آدرس کرمان - شهر بابک - بلوار جهاد
  • تلفن 03434115002

درباره بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک


تعداد تخت

77

بخش های بستری بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک

زنان و زایمان - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - نوزادان - CCU - ENT - ارتوپدی - چشم - داخلی اعصاب - داخلی قلب - ICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - زایشگاه - اورژانس سرپایی - لیبر - اورژانس تحت نظر - همودیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - درمانگاه ENT - درمانگاه چشم - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه قلب و عروق - درمانگاه زنان وزایمان - درمانگاه مغز و اعصاب - دیابت - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارتوپدی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک

آزمایشگاه - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - NST - تست ورزش - ماموگرافی - CT Scan

بیمه های تحت پوشش بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها