سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل

پزشکی عمومی

آموزشی,درمانی

  • آدرس سیستان و بلوچستان ، کیلومتر ۳جاده زابل ، زاهدان ، بیمارستان امیرالمومنین علی ( ع )
  • تلفن 05432295125, 05432295123, 05432295124, 05432295121, 05432295120, 05432295119, 05432295118, 05432295117, 05432295116, 05432295115, 05432295122

درباره بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل


بیمارستان امیرالمومنین علی ( ع ) زابل مرکز درمانی تخصصی و آموزشی وخدمات درمانی. شامل :خدمات کلینیکی پاراکلینیکی درمانگاههای تخصصی.فوق تخصصی می باشد . تاریخ کلنگ زنی:۱۳۶۹ و به مساحت ۲۲۰۰۰ مترمربع در دو طبقه سال تاسیس:۱۳۸۰ تعداد تخت های مصوب:۴۰۳ تعداد پرسنل بهداشتی درمانی:۵۰۴ تعداد پزشکان :۶۳ تعداد پرستاران:۲۵۲

تعداد تخت

372

بخش های بستری بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل

درمانگاه اورولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روان پزشكی ) - درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه بینایی سنجی - دندان پزشكی - شنوایی سنجی - ریه - درمانگاه مامایی - گفتار درمانی - فوق تخصص گوارش اطفال - فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان - فوق تخصصی جراحی توراكس - فوق تخصص عفونی كودكان - درمانگاه روان شناسی - درمانگاه فوق تخصصی خون و آنكولوژی - درمانگاه كاردرمانی - درمانگاه فوق تخصص گوارش - درمانگاه جراحی پلاستیك و ترمیمی - درمانگاه غدد

بخش های ستاره دار

اتاق عمل و ریكاوری - اتاق عمل اورژانس - پست پارتوم - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - اورژانس سوانح - اورژانس سوختگی

بخش های کلینیکی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل

CCU - POST CCU - اطفال - بستری زنان و زایمان - جراحی عمومی مردان - داخلی - عفونی - نوزادان - جراحی عمومی زنان - NICU - ICU1 - ICU2 - داخلی اعصاب - ccu2 - اورژانس بستری - اعصاب و روان - ICU 3 - PICU - BICU - اورژانس سوختگی - بستری سوختگی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل

CCU - POST CCU - اطفال - بستری زنان و زایمان - جراحی عمومی مردان - داخلی - عفونی - نوزادان - جراحی عمومی زنان - NICU - ICU1 - ICU2 - داخلی اعصاب - ccu2 - اورژانس بستری - اعصاب و روان - ICU 3 - PICU - BICU - اورژانس سوختگی - بستری سوختگی

آدرس بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل

  • سیستان و بلوچستان ، کیلومتر ۳جاده زابل ، زاهدان ، بیمارستان امیرالمومنین علی ( ع )
  • 05432295125, 05432295123, 05432295124, 05432295121, 05432295120, 05432295119, 05432295118, 05432295117, 05432295116, 05432295115, 05432295122