بیمارستان بنت الهدی بوشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس بوشهر - چهار راه دادگستری - خیابان سیراف - بیمارستان بنت الهدی
  • تلفن 07733326801 , 07733326802

درباره بیمارستان بنت الهدی بوشهر


بیمارستان بنت الهدی واقع در استان بوشهر، شهرستان بوشهر بیمارستانی است دانشگاهی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ۸۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۴ شمسی تاسیس گردید.

تعداد تخت

56

بخش های بستری بیمارستان بنت الهدی بوشهر

CCU - POST CCU و قلب - POST آنژیوگرافی - ICU قلب باز - زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان بنت الهدی بوشهر

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بنت الهدی بوشهر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بنت الهدی بوشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان بنت الهدی بوشهر
  • بوشهر - چهار راه دادگستری - خیابان سیراف - بیمارستان بنت الهدی
  • 07733326801 - 07733326802
مجوز ها و تاییدیه ها