بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر

عمومی

درمانی

  • آدرس خوزستان - ماهشهر - بلوار خلیج فارس روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
  • تلفن 06152356031

درباره بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر


بیمارستان امام موسی کاظم (ع) واقع در استان خوزستان، شهرستان ماهشهر بیمارستانی است عمومی و وابسته به سازمان تأمین اجتماعی با ۹۶ تخت ثابت که در سال ۱۳۹۳ شمسی تأسیس گردید؛ و دارای بخش‌های اورژانس، CCU,ENT، ارتوپدی، ارولوژی، دندانپزشکی، اطفال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی، نوزادان، اتاق عمل، پست پارتوم، زایمان و دیگر واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهی می‌باشد.

تعداد تخت

51

بخش های بستری بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر

ICU - داخلی - اطفال - نوزادان - قلب - جراحی عمومی - زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام موسی کاظم (ع)ماهشهر
  • خوزستان - ماهشهر - بلوار خلیج فارس روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
  • 06152356031
مجوز ها و تاییدیه ها